Is this really necessary Barry?
Uit van hier!

Out of here!

Zwiebelend aan het slappe koord probeert Ed het parapluutje uit te klappen, zal hij de andere kant toch nog halen?!

Swinging on the tightrope, Ed tries to unfold the umbrella, will he get the other side?!